Nguồn lực hỗ trợ

Xe lăn

Tại khuôn viên Đại học Fulbright Việt Nam và Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) đều có thang máy cho hành khách có nhu cầu di chuyển đặc biệt. Nếu bạn cần hỗ trợ nào, vui lòng thông báo với đội ngũ bảo an.

Dịch thuật

Chương trình sẽ được tổ chức bằng tiếng Anh. Tai nghe phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt sẽ được đặt trên ghế của khách mời.

Chương trình được phát sóng trực tiếp với cả hai ngôn ngữ.

Đa phương tiện

Lễ tốt nghiệp được phát sóng trực tiếp đầy đủ trên Youtube, đường dẫn chi tiết sẽ được thông báo trong thư mời. Một phần chương trình sẽ được phát sóng tại Facebook.

Các video, hình ảnh và các bài phát biểu sẽ được đăng tải lên website của Fulbright trong vòng 7 ngày làm việc sau Lễ Tốt nghiệp.