Năm học Đồng kiến tạo 2018 - 2019

Chúng tôi bắt đầu hành trình xây dựng trường đại học như thế nào? Mô hình đào tạo của Fulbright dựa trên những trao đổi và thảo luận về ý tưởng giữa sinh viên và giảng viên.

Do đó, trong năm 2018-2019, chúng tôi đã khởi động năm học Đồng Kiến tạo, năm học mà 54 sinh viên Đồng Kiến tạo trải nghiệm và hoàn thiện hành trình đại học dưới sự đồng hành và dẫn dắt của các giảng viên tận tâm đến từ các trường đại học hàng đầu trên khắp thế giới.

Năm học Đồng kiến tạo là một cơ hội chưa từng có tiền lệ. Bởi đây không chỉ là lần duy nhất Fulbright triển khai Năm học Đồng kiến tạo, mà còn bởi đây cũng là hình thức đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Năm học Đồng Kiến tạo cho phép Fulbright mở rộng và bồi đắp một trải nghiệm giáo dục đại học đáng giá, từ chương trình giảng dạy, đời sống sinh viên, cho đến các hoạt động ngoại khóa và học tập qua trải nghiệm thực tiễn trên khắp các vùng miền của đất nước.

Năm học Đồng Kiến tạo cho phép Fulbright định hình một nền tảng văn hóa đai học mà ở đó sinh viên chính là những người được trao quyền và đóng vai trò như những người làm chủ quá trình học tập của mình.

Năm học này cũng giúp chúng tôi thiết kế mô hình lớp học và trải nghiệm giáo dục lấy sinh viên làm trung tâm, xây dựng những chiến lược học tập hiệu quả giúp sinh viên chuyển từ cách học thuộc lòng thụ động sang cách học tập chủ động, hướng tới giải quyết vấn đề thực tiễn.

Processed with VSCO with c1 preset

Sinh viên năm học Đồng kiến tạo có gì đặc biệt

54 sinh viên đã được tuyển chọn để đồng hành trong năm học Đồng Kiến tạo 2018-2019. 54 sinh viên này đã và đang tham gia vào quá trình định hình một trường đại học độc lập, đẳng cấp quốc tế, hoạt động không vì lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam.

54 sinh viên Đồng Kiến tạo đều được:

  • Nhận Học bổng Sáng lập Fulbright (Fulbright Founding Scholarship). Học bổng này hỗ trợ hoàn toàn học phí và chi phí sinh hoạt cho Năm học Đồng kiến tạo 2018-2019. Chương trình Học bổng cũng sẽ cấp cho mỗi sinh viên $5,000 (tương đương 115 triệu đồng) mỗi năm còn lại.
  • Đảm bảo một vị trí chính thức cho khóa đại học đầu tiên của Đại học Fulbright Việt Nam, khai giảng vào mùa thu năm 2019.
  • Có một học kỳ được cấp tín chỉ.
  • Đủ điều kiện nộp hồ sơ xin hỗ trợ tài chính theo nhu cầu.
Processed with VSCO with c1 preset