06 Tháng mười hai, 2018

Lý thuyết trò chơi và tư duy chiến lược

06 Tháng mười hai, 2018

“Ở đâu rẻ hơn sẵn sàng hoàn lại tiền” là một thủ thuật quảng cáo đôi khi vẫn được các cửa hàng sử dụng để thu hút khách hàng.

Trong buổi seminar có tựa đề “Tư duy chiến lược và lý thuyết trò chơi trong kinh tế học” do Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright tổ chức, GS. Kajii Atsushi đã phân tích thủ thuật marketing trên và nhiều hoạt động khác trong đời sống từ lăng kính của lý thuyết trò chơi.

Lý thuyết trò chơi là một công cụ phân tích trong các tình huống tương tác chiến lược, trong đó người chơi sử dụng tư duy chiến lược để đem lại lợi ích lớn nhất cho mình trong bối cảnh đối phương cũng hành động vì lợi ích của bản thân họ.

Lý thuyết trò chơi gọi điểm cân bằng trong bối cảnh này là cân bằng Nash – trạng thái cân bằng chiến lược khi mỗi người đều hành động vì lợi ích tốt nhất cho mình. Lý thuyết trò chơi có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học xã hội, quân sự và tất nhiên là chính sách công.

Trong bài thuyết trình, GS. Atsushi yêu cầu sinh viên tham gia vào trò chơi với những lá bài trong đó sinh viên buộc phải tư duy để quyết định mức đóng góp hợp lý nhằm đảm bảo mình là người chiến thắng.

Thông qua trò chơi này, GS. Atsushi đã khéo kéo chứng minh quy luật khi mỗi người chơi đều hành động vị kỷ, chỉ quan tâm tối đa hóa lợi ích của mình, tổng lợi ích xã hội nhận được sẽ rất thấp, thậm chí không có, vì ít ai muốn hy sinh lợi ích cá nhân để đóng góp cho xã hội.

Nhiệm vụ của nhà nước và những nhà hoạch định chính sách công là thiết kế các cơ chế chính sách khuyến khích sự đóng góp của mỗi cá nhân, qua đó tối đa hóa lợi ích mà xã hội nhận được.

Đăng ký thông tin