14 Tháng chín, 2018

Lớp học tiếng Anh sôi động ở Fulbright

14 Tháng chín, 2018

Lớp học tiếng Anh trong “Chương trình cầu nối Đại học” nhằm giúp các em sinh viên yếu hơn về tiếng Anh có thể được chuẩn bị để theo kịp chương trình đào tạo chính thức. Lớp học do cô  Pamela Stacey đứng giảng.

Cô Pamela Stacey – Giám đốc Chương trình chia sẻ, đó không chỉ là lớp học tiếng Anh thuần tuý. Các em học tập trên tinh thần có thể hỗ trợ lẫn nhau, cộng tác với nhau, học hỏi từ nhau và học tập với nhau. Các sinh viên được khuyến khích chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm của họ. Những bạn trẻ có khả năng diễn tả được để người đối diện hiểu ý mình, cho dù vốn từ vựng ít ỏi, hay cách dùng câu từ còn thô vụng, chắc chắn vẫn có nhiều khả năng phát triển tốt trong môi trường học thuật tiếng Anh như Fulbright.

Đăng ký thông tin