27 Tháng mười, 2017

Hội thảo giáo dục khai phóng (Phần 3)

27 Tháng mười, 2017

Trao đổi về đổi mới giáo dục, các nhà giáo dục Việt Nam cho rằng, bất cứ hình thức giáo dục nào phải xuất phát từ một triết lý giáo dục.

Nếu mất triết lý giáo dục, có chiến lược giáo dục không có ý nghĩa vì chiến lược giáo dục sinh ra để phục vụ triết lý giáo dục.

Việc hôm nay thay sách giáo khoa, mai thay sách chương trình, nếu không theo được triết lý giáo dục căn bản thì khó đổi mới.

Giáo dục khai phóng khai phóng tiềm năng con người, để cho con người thoải mái học tập nhưng nó cũng đi theo triết lý căn bản là giáo dục để  rở thành con người trước tiên.

logo_footer

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'