25 Tháng mười, 2017

Hội thảo giáo dục khai phóng (Phần 2)

25 Tháng mười, 2017

Một trong những khuyến nghị về đổi mới giáo dục đại học Việt Nam đó là thiết kế lại các chương trình đào tạo, từ các chương trình đào tạo đơn ngành.

Lý do đó là mô hình của các trường Đại học Việt Nam lâu nay chỉ theo chuyên một ngành, sâu nhưng vẫn chưa đủ sâu để trở thành chuyên gia. Nhưng ở Việt Nam đổi mới luôn khó.

Các nhà giáo dục Việt Nam cùng phân tích xung quanh vấn đề này.

logo_footer

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'