25 Tháng sáu, 2019

Học bổng Chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm 2019

25 Tháng sáu, 2019

Chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm 2019 đã chính thức mở hồ sơ tuyển sinh cho hai chuyên ngành: Phân tích chính sách; và Lãnh đạo và Quản lý.

Đây là chương trình đào tạo cấp HỌC BỔNG TOÀN PHẦN (trị giá khoảng 508 triệu đồng Việt Nam) dành cho học viên chuyên ngành Phân tích Chính sách và HỌC BỔNG BÁN PHẦN dành cho học viên chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ.

Điểm mới trong tuyển sinh Thạc sĩ Chính sách công 2019 của ngành Lãnh đạo và Quản lý là KHÔNG THI TUYỂN. Tiêu chí để cấp học bổng là dựa vào hồ sơ xét tuyển, chất lượng bài tiểu luận và kết quả phỏng vấn.

Hạn chót nộp hồ sơ: 18 tháng 8 năm 2019

Thông tin chi tiết và nộp hồ sơ trực tuyến chuyên ngành Phân tích chính sách: http://bit.ly/2IEH7Px

Thông tin chi tiết và nộp hồ sơ trực tuyến chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý: http://bit.ly/31sNTQZ

Thông tin liên hệ:

Phòng Đào tạo, Đại học Fulbright Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Email: admissions.fsppm@fulbright.edu.vn

Hotline: 091-102-5103

Website: https://www.fsppm.fuv.edu.vn/vn/

Related Articles

Đăng ký thông tin