Chương trình Đào tạo

CEI mang đến các chương trình đào tạo khởi nghiệp và sáng tạo được hướng dẫn bởi các doanh nhân và chuyên gia đầu ngành. Những chương trình đào tạo này chú trọng mở mang tư duy kinh doanh khởi nghiệp, xây dựng bộ công cụ khởi nghiệp, giúp các nhà khởi nghiệp tương lai có thể tiếp cận với nhiều cơ hội kinh doanh mới ở Việt Nam và thế giới.

Hiện tại, CEI đang chuẩn bị triển khai hai chương trình hội thảo ngắn kéo dài khoảng 2-3 ngày và một số chương trình kéo dài suốt học kỳ 3 tháng.

Chương trình đào tạo đầu tiên mà CEI khởi xướng tại Fulbright là Trại Khởi nghiệp EntreCamp kéo dài 2,5 ngày. Đây là chương trình CEI cùng phối hợp thực hiện với tổ chức giáo dục khởi nghiệp Reactor School Singapore. Xem thông tin chi tiết về Reactor School tại đây.