05 Tháng bảy, 2017

Giáo dục của Fulbright: Học thật, làm thật

05 Tháng bảy, 2017

“Một trong những điều Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright theo đuổi đó là học thật, làm thật. Chính vì vậy chương trình giảng dạy Thạc sỹ Chính sách công được thiết kế toàn thời gian. Nếu ai muốn học thật, có giá trị kiến thức thì nên nộp hồ sơ vào chương trình này của Đại học Fulbright”.

Đó là lời khuyên của Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Giám đốc chương trình Chính sách công của Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright.

Tiến sĩ Huỳnh Thế Du cũng cho biết, chương trình học tập được thiết kế dựa trên các chương trình tương tự của Trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy thuộc Đại học Harvard.

Nội dung khung sườn cấu trúc chương trình về cơ bản giống Trường Kennedy nhưng đặc biệt các nội dung nghiên cứu tình huống phục vụ học tập đều của Việt Nam. Đội ngũ giảng viên của Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright theo dõi thời sự, những vấn đề hơi thở của nền kinh tế.

Như Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright là thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, các giảng viên làm tư vấn chính sách cho lãnh đạo Trung ương và địa phương ở mức độ khác nhau, thực hiện nhiều nghiên cứu chính sách.

“Có nghĩa ai muốn tìm hiểu thực chất cách vận hành chính sách của Việt Nam dựa trên nền tảng tư duy của Harvard hoặc tư duy của khoa học công nghệ, tiên tiến thì nên nộp hồ sơ vào Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright của Đại học Fulbright”, Tiến sĩ Du cho biết.

VIDEO TIẾN SĨ HUỲNH THẾ DU NÓI:

 

Đăng ký thông tin