19 Tháng năm, 2019

Giảng viên Fulbright tham gia hội thảo về vai trò của Trung Quốc trong quản lý tài nguyên xuyên quốc gia ở lưu vực sông Mekong

19 Tháng năm, 2019

Theo lời mời của Viện Emerging Market Institute, Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đã tham dự hội thảo “Vai trò của Trung Quốc trong thúc đẩy việc quản lý tài nguyên xuyên quốc gia ở lưu vực sông Mekong”.

Hội thảo tập trung thảo luận những chủ đề như kết nối, quản lý nước và môi trường bền vững. Đây cũng là những nội dung quan trọng của Chương trình Hợp tác Lancang-Mekong – một cơ chế hợp tác tiểu vùng liên kết các quốc gia dọc theo sông Mekong.

Là chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế phát triển và kinh tế học thể chế và cũng là người thường xuyên tham dự các diễn đàn quốc gia và khu vực về phát triển, Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh đã đóng góp ý kiến cách xây dựng những quy trình và nguyên tắc đảm bảo sự hợp tác hòa bình giữa các quốc gia và chung tay bảo vệ môi trường của lưu vực sông Mekong. 

Related Articles

Đăng ký thông tin