31 Tháng tám, 2019

Cơ hội bồi đắp tiếng Anh tại Fulbright trước khi học chính khóa

31 Tháng tám, 2019

Cách nào “phù phép” trình độ tiếng Anh của các bạn khi học tại Đại học Fulbright ? 

Mặc dù giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh song tiếng Anh lại không phải là điều kiện tiên quyết để Đại học Fulbright tuyển sinh sinh viên. Tiếng Anh là một điều kiện cần song để đánh giá lựa chọn bạn, có nhiều yếu tố thuộc về tố chất, năng lực quan trọng được Fulbright cân nhắc cao hơn. 

Có một thực tế là trình độ tiếng Anh đầu vào của nhiều tân sinh viên Fulbright khác nhau. Đó là kết quả đầu vào tuyển sinh xuất phát từ quan điểm rằng năng lực, tố chất của bạn là thứ khó nhân tạo và tiếng Anh không thể là lực cản để các bạn vào học tại Đại học Fulbright. 

Đại học Fulbright có thể giúp bạn bồi đắp, cải thiện tiếng Anh, đặc biệt là chuẩn bị tiếng Anh học thuật thông qua một chương trình rất đặc biệt : Chương trình Cầu nối Fulbright (Fulbright Bridge Program). Đây không phải là một chương trình bồi đắp tiếng Anh thông thường. 

Môi trường học thuật tại Đại học Fulbright đòi hỏi những kỹ năng, trình độ tiếng Anh rất cao. Chỉ cần bạn có ý chí và nỗ lực, bạn sẽ có cơ hội cải thiện nó thông qua khóa học mùa Hè này của Fulbright trước khi bước vào 4 năm đại học chính thức.

Cùng xem giới thiệu về Chương trình Cầu nối Fulbright

Related Articles

Đăng ký thông tin