31 Tháng mười, 2018

Định nghĩa lại đại học

31 Tháng mười, 2018

Đại học Fulbright Việt Nam là đại học giáo dục khai phóng, hoạt động độc lập, không vì lợi nhuận đầu tiên ở Việt Nam.

Fulbright là bước phát triển tiếp nối từ Sáng kiến hợp tác giáo dục trải dài dài hai thập niên của Trường Harvard Kennedy trong nỗ lực giúp Việt Nam hình thành một trung tâm giảng dạy và nghiên cứu chính sách công đầu tiên ở Việt Nam: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.

Hội nhập toàn cầu nhưng bắt rễ sâu sắc vào xã hội Việt Nam, Fulbright được xây dựng trên nền tảng giáo dục đẳng cấp thế giới, tận dụng những tiến bộ mới nhất trong thiết kế tổ chức, giảng dạy, học tập, công nghệ và các lĩnh vực khác để tạo ra một tổ chức giáo dục sáng tạo mang tính toàn cầu.

Hai chương trình đào tạo đầu tiên của Fulbright là chương trình đào tạo sau đại học về chính sách công và quản lý được khởi động vào năm 2017 (Trường Quản lý và Chính sách Công cộng Fulbright) và Năm học Đồng kiến tạo được khởi động vào năm 2018.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chính thức công bố Đại học Fulbright vào tháng 5 năm 2016. Trường nhận hỗ trợ tài chính từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các cá nhân hảo tâm.

 

 

Đăng ký thông tin