Chương trình Class of 2028 Fulbright University Scholarship được giới thiệu vào năm 2023 là sự tiếp nối của học bổng cùng tên bắt đầu từ 2 năm trước. Bên cạnh chương trình Hỗ trợ Tài chính, Đại học Fulbright Việt Nam sẽ trao 65 suất học bổng Fulbright University Scholarship cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, có tài năng và có đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng, không phân biệt nhu cầu tài chính hay quốc tịch. Chương trình này một lần nữa thể hiện cam kết của Fulbright trong sứ mệnh tìm kiếm và truyền cảm hứng cho một thế hệ lãnh đạo mới nhằm kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn.

Chương trình Class of 2028 Fulbright University Scholarship sẽ trao ba loại học bổng:

  • Học bổng President hỗ trợ 80% hoặc 100% học phí hàng năm tại Đại học Fulbright Việt Nam và được gia hạn trong suốt bốn năm học tại Fulbright.
  • Học bổng Dean hỗ trợ 30% hoặc 50% học phí hàng năm tại Đại học Fulbright Việt Nam và được gia hạn trong suốt bốn năm học tại Fulbright.
  • Học bổng Honors được trao tặng một lần với giá trị 187.040.000 VNĐ và sẽ được giảm trừ vào học phí của năm học đầu tiên tại Fulbright.

ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHÍ

Tất cả những ứng viên trong quá trình nộp hồ sơ vào Đại học Fulbright đều có thể nộp đơn ứng tuyển Chương trình Class of 2028 Fulbright University Scholarship.

Các ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên thành tích học thuật nổi bật, có sự tham gia đóng góp đáng kể trong các hoạt động cộng đồng thông qua các vòng hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ học bổng và phỏng vấn.

ĐIỀU KIỆN GIA HẠN HỌC BỔNG

Để duy trì học bổng trong những năm tiếp theo, người nhận học bổng cần:

  • Đảm bảo duy trì điểm số học thuật tích lũy luôn đạt trên mức tối thiểu theo quy định.
  • Nộp báo cáo hàng năm tới Đại học Fulbright Việt Nam với nội dung bao gồm:
  1. Thành tích học tập và phản tư về sự phát triển của bản thân trong năm học vừa qua.
  2. Những đóng góp và bài học rút ra từ việc tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học, dự án xã hội, cộng đồng hoặc chương trình ngoại khóa tại Fulbright và trong cộng đồng.

LINK ĐĂNG KÝ VÀ HẠN NỘP HỒ SƠ

Đường link hồ sơ học bổng tại ĐÂY. (Ứng viên tạo tài khoản, vào tab Scholarships, chọn loại học bổng muốn ứng tuyển và điền hồ sơ)

Hạn nộp hồ sơ:

  • Kỳ Tuyển sinh Mùa Thu: 14:00 ngày 4/12/2023
  • Kỳ Tuyển sinh Mùa Xuân: 14:00 ngày 08/04/2024

Ứng viên sẽ nhận kết quả học bổng cùng ngày với ngày ra kết quả tuyển sinh.

Discover the future awaiting
you at Fulbright

Tìm hiểu cách nộp đơn

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'

logo_footer