Đăng ký và vé mời

Từ ngày 12 đến 16 tháng 6, mỗi sinh viên sắp tốt nghiệp sẽ được đăng kí hai (02) vé cho khách mời. Chi tiết thư mời sẽ sớm được thông báo. Sinh viên có thể đăng kí vé mời cho phụ huynh, người giám hộ, gia đình, hoặc bạn bè. Nghiêm cấm giao dịch mua bán hoặc hành vi phân phối vé mời dưới mọi hình thức khác.

Di chuyển

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC

Lễ Tốt nghiệp sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC, Hội trường Hội nghị A – Tầng 2

Địa chỉ: 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, TP. HCM

Bãi đỗ xe: Cổng Hoàng Văn Thái (xem bản đồ đỗ xe)

Xe đưa đón

Vào thứ Bảy, ngày 24 tháng 6, xe bus sẽ di chuyển giữa Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) và khuôn viên của Trường Đại học Fulbright Việt Nam để phục vụ sinh viên, gia đình và các khách mời. Thời gian hoạt động: 8h00 – 9h00 giờ và 12h00 – 13h00.

Check-in

Gia đình và khách mời có thể check in từ 8h00 đến 9h00 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) để ổn định chỗ ngồi tại Hội trường Hội nghị A, Tầng 2 (xem bản đồ).