07 Tháng tư, 2018

Bổ nhiệm Giám đốc phụ trách mảng Kiểm định, Đổi mới và Văn hoá Đại học

07 Tháng tư, 2018

Tiến sĩ Megan Bulloch vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc phụ trách mảng Kiểm định, Đổi mới và Văn hoá Đại học của Đại học Fulbright Việt Nam, trường đại học hoạt động độc lập, không vì lợi nhuận đầu tiên ở Việt Nam.

Từ những ngày đầu thành lập, Fulbright luôn được định hướng bởi một niềm tin rằng chúng tôi phải kiến tạo một văn hoá Đại học phong phú và nhất quán, và văn hoá đó sẽ không ngừng được bồi đắp.

Cam kết đổi mới, sáng tạo không ngừng đòi hỏi Đại học Fulbright phải phát triển một văn hoá kiểm định với các năng lực, cơ chế và thủ tục vận hành cần thiết, để biến những giá trị văn hoá thành thực tiễn hiệu quả.

Một phần của quá trình này đó là việc Fulbright phải liên tục học hỏi, trau dồi. Yêu cầu này không chỉ áp dụng đối với sinh viên học tập trong lớp học và ngoài cộng đồng mà cả các giảng viên và nhân viên của Fulbright.

Tiến sĩ Megan Bulloch nói: “Không có gì thú vị hơn việc quan sát quá trình những người trẻ tuổi khám phá bản thân họ là ai, và trở nên khát khao những thách thức, phát triển những điểm mạnh trong tính cách và tính chính trực để hình thành thái độ hợp tác và sự tò mò.

Tôi cảm kích Fulbright vì nhận thức rõ tầm quan trọng của văn hoá và đổi mới là một phần quan trọng trong quá trình kiến tạo, xây dựng đại học và trao cho tôi cơ hội để phục vụ cộng đồng Việt Nam trong vai trò này.”

Một nghiên cứu về sự phát triển của các trường đại học khởi nghiệp cho thấy, các tổ chức bắt đầu với cam kết mạnh mẽ về đổi mới, nhưng theo thời gian, cam kết này có thể suy yếu. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sự trải nghiệm của học sinh, các học giả, giảng viên và tổng thể tổ chức đó.

“Đại học Fulbright nhận thức rõ đổi mới đóng một vai trò quan trọng trong những năm đầu thành lập. Chúng tôi cũng ý thức được nhu cầu cải tiến không ngừng này có ý nghĩa then chốt đối với Trường không chỉ trong giai đoạn đầu”, Chủ tịch Đại học Đàm Bích Thủy cho biết.

“Bổ nhiệm Megan vào vị trí này thể hiện cam kết của Fulbright liên tục cải tiến các cách tiếp cận. Megan đã chứng tỏ sự nhiệt thành mong muốn đóng góp kinh nghiệm và kiến ​​thức của mình, cũng như học hỏi về Việt Nam và người dân Việt Nam để tạo ra một trường đại học độc đáo”.

Đăng ký thông tin