• Đại Học

Nguyễn Thành Trung

Giảng viên Thỉnh giảng về Việt Nam học

Sau khi tốt nghiệp Thạc sỹ Chính trị học Quốc tế tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc theo chương trình học bổng của Quỹ United Board, Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung theo đuổi chương trình tiến sỹ tại Đại học Virginia, Hoa Kỳ theo học bổng Harvard Yenching Institute và hoàn thành chương trình Tiến sỹ ngành Khoa học chính trị tại Đại học Hong Kong Baptist theo học bổng danh giá của chính quyền Hong Kong HKPFS.

Hiện ông đang là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và trưởng Bộ môn Chính trị Quốc tế của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH-NV), Đại học Quốc gia TP HCM. Ngoài ra, ông cũng là chủ tịch Hội đồng Khoa học Khoa Quan hệ Quốc tế, trường Đại học Ngoại ngữ Tin Học TP HCM. Ông từng giữ chức Trưởng Khoa Quan hệ Quốc tế, trường Đại học KHXH-NV từ năm 2016-2018.

Nguyễn Thành Trung đang giảng dạy các môn Kinh tế Chính trị Quốc tế, Lý thuyết Quan hệ Quốc tế, Chính sách đối ngoại Trung Quốc, Phương pháp Nghiên cứu Khoa học trong Chính trị học, Nhập môn Triết học, Nhập môn Chính trị học so sánh, Chính trị thế giới và An ninh Quốc tế. Ngoài ra, ông cũng thường xuyên viết bài phân tích tình hình quốc tế, chính trị thế giới trên báo chí và cũng như viết các bài báo khoa học và chương sách. Ông có thể nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Hoa.

Vào học kỳ mùa xuân 2021, Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung sẽ tham gia đội ngũ Fulbright với vai trò Giảng viên Thỉnh giảng về Việt Nam học, với trọng tâm giảng dạy về Kinh tế chính trị Việt Nam đương đại.

Quay lại