• Administration
  • Ban Quản Lý

Nguyễn Minh Châu

Giám đốc Nhân sự

Minh Châu có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự tại các doanh nghiệp quốc tế ở cả khu vực thương mại và sản xuất. Cô từng đảm nhiệm những vị trí quản lý về nhân sự tại Gameloft Vietnam, Syngenta Vietnam, Baxter Healthcare và GlaxoSmithKline (GKS).

Châu mang đến Fulbright kinh nghiệm dày dặn về xây dựng đội ngũ nhân sự, thiết lập các chính sách và quy trình, cũng như hòa nhập những kỳ vọng văn hóa mới. Trong suốt sự nghiệp của mình, Minh Châu luôn tích cực đón nhận và ủng hộ sự đổi mới. Cô từng chịu trách nhiệm quản lý nhiều dự án phức tạp, những thương vụ mua bán – sát nhập và thiết lập hệ thống đào tạo và quản trị nhân lực. Cô hiểu rằng vai trò của bộ phận Nhân sự ở Fulbright là vô cùng quan trọng trong việc nâng cao năng lực của tổ chức.

Minh Châu nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Gloucestershire (Anh Quốc). Cô có bằng Cử nhân kép về Quản trị Kinh doanh và Anh ngữ, và Kế toán Tài chính.

Email: chau.nguyen@fulbright.edu.vn

Quay lại