• Cao Học

Lê Việt Phú

Giảng viên chính sách môi trường, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

Tiến sĩ Lê Việt Phú tham gia Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright từ tháng 11/2014 và nay giảng dạy tại Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright.

Tiến sĩ Lê Việt Phú nghiên cứu và giảng dạy các chủ đề có liên quan đến kinh tế học môi trường, chính sách môi trường, và kinh tế lượng ứng dụng.

Ông chuyên giảng dạy về biến đổi khí hậu và tác động lên hệ thống tương tác thiên nhiên-con người,  nghiên cứu các vấn đề môi trường đang diễn ra tại Việt Nam như tác động kinh tế của việc khai thác nước ngầm, nước biển dâng, và biến đổi khí hậu tại Tiểu vùng Mekong.

Ông nhận bằng Tiến sĩ kinh tế môi trường từ trường Đại học California, Berkeley năm 2013, với chủ đề ảnh hưởng của thay đổi nhiệt độ và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến năng suất mùa màng và thay đổi mục đích sử dụng đất tại Hoa Kỳ.

Trước đó, ông nhận bằng Thạc sỹ kinh tế phát triển tại trường Đại học Quốc gia Úc năm 2004, và tốt nghiệp cử nhân kinh tế học tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2000.

Quay lại