• Đại Học

Khiếu Văn Hoàng

Giảng viên Kinh tế học

Tiến sĩ Khiếu Văn Hoàng là một nhà nghiên cứu kinh tế vĩ mô quan tâm đến các vấn đề về đói nghèo và bất bình đẳng. Anh nhận học vị Tiến sĩ tại Trường đại học Johannes Gutenberg thành phố Mainz của Đức. Trong thời gian làm nghiên cứu sinh, anh là cộng sự nghiên cứu ở Bộ môn Kinh tế vĩ mô.

Nghiên cứu của Khiếu Văn Hoàng sử dụng các cách tiếp cận lý thuyết và định lượng giúp hiểu rõ nguyên nhân và hệ quả của bất bình đẳng cũng như các chính sách làm giảm bất bình đẳng. Hiện tại anh đang tập trung phát triển phương pháp giải các phương trình vi phân Fokker-Planck để phục vụ cho nghiên cứu về sự thay đổi của các hàm phân phối theo thời gian.

Trước khi gia nhập Đại học Fulbright Việt Nam, Tiến sĩ Khiếu Văn Hoàng đã giảng dạy chương trình cử nhân và cao học ở Việt Nam, Úc, và Đức, với triết lý giảng dạy đặt chủ động tham gia tích cực của sinh viên làm trung tâm.

Quay lại