• Đại Học

Huỳnh Thế Đăng

Giảng viên Thỉnh giảng

Tiến sĩ Huỳnh Thế Đăng có hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu. Anh từng trải qua nhiều vị trí liên quan trong các công ty và viện nghiên cứu ở Hoa Kỳ và Châu Âu, như Nokia Bell Labs, INRIA (Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ kỹ thuật số quốc gia, Cộng hòa Pháp), Axon Enterprise. Các nghiên cứu của Thế Đăng xoay quanh lĩnh vực thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tương tác Người – Máy. Anh sở hữu bằng sáng chế và công bố khoa học ở các hội nghị hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo, như CVPR, ECCV, WACV, etc. 

Hiện nay Thế Đăng là giảng viên khoa Toán – Tin học tại trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, đồng thời là giảng viên thỉnh giảng chương trình Việt – Pháp được quản lý bởi Đại học Sorbonne và Đại học Bordeaux, liên kết với Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh. Tại Đại học Fulbright Việt Nam, anh tham gia giảng dạy các môn về trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu thuộc khoa Khoa Học Máy Tính.

Thế Đăng nhận bằng Thạc sĩ và Tiến Sĩ Khoa Học Máy Tính tại Đại học Sorbonne, Cộng hòa Pháp, sau khi tốt nghiệp Cử nhân ngành Công Nghệ Thông Tin tại trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên. 

Quay lại