• Hội Đồng Tín Thác

Chris Helzer

Ông Chris Helzer hiện đang đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch về Chính sách toàn cầu và Quan hệ Chính phủ tại Tập đoàn NIKE. Ở vị trí này, ông quản lý và giám sát kế hoạch phát triển và thực thi chính sách công của Tập đoàn. Cụ thể, ông lãnh đạo đội ngũ chịu trách nhiệm về thương mại quốc tế, phát triển bền vững, kỹ thuật số, chính sách thuế và sản xuất cho Tập đoàn NIKE và các công ty thành viên. Chris thường đại diện cho NIKE trong các hoạt động đón tiếp và gặp gỡ các nhà lãnh đạo và quản lý nhà nước cấp cao tại các quốc gia là thị trường trọng yếu của Tập đoàn.

Chris đã từng giữ chức Phó Chủ tịch Quan hệ Chính phủ và Công chúng, Thương mại và Sản xuất Quốc tế, tại Tập đoàn NIKE. Ông cũng từng là Tổng giám đốc NIKE Việt Nam và điều hành việc thiết lập hệ thống Bán hàng và Tiếp thị đầu tiên tại Việt Nam.

Trước khi gắn bó với Tập đoàn NIKE, Chris đã giữ những vị trí lãnh đạo tại các tổ chức thuộc khối tư nhân, chính phủ và phi chính phủ tại Châu Á và Hoa Kỳ. Ông cũng từng công tác tại bộ phận tình báo và an ninh quốc gia tại Tổ chức Không quân Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, Chris cũng là một nhà hoạt động từ thiện tâm huyết với những chương trình do ông khởi xướng nhằm thúc đẩy sự hiện diện và chủ động của người trẻ thông qua thể thao.

Chris sinh ra tại Bang Oregon và tốt nghiệp Đại học Georgetown tại Thủ đô Washington. Hiện nay, ông đang sinh sống và làm việc tại Singapore cùng vợ và hai con.

Quay lại