10 Tháng chín, 2019

Sinh viên lớp 2023 biểu diễn tại Lễ Khai giảng

10 Tháng chín, 2019

Tại Lễ Khai giảng niên khoá 2019-2023, các sinh viên đã có các tiết mục biểu diễn đặc sắc.

Nhóm sinh viên Hoàng Anh, Tiến Công, Đắc Khôi đã trình bày bài hát quốc tế nổi tiếng của Alicia Keys: If Ain’t Got You. Tiết mục được các khách mời và sinh viên dành nhiều tràng vỗ tay.

If I Ain’t got you – a cover by Hoang Anh – Dac Khoi – Tien Cong – students of Class of 2023

Related Articles

Đăng ký thông tin