• Hội đồng Khoa học - Đào tạo
  • Hội đồng Trường
  • Ban Quản Lý
  • Cao Học

Vũ Thành Tự Anh

Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM)

Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh có hơn mười năm làm việc tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP), tiền thân của Trường Chính sách công và quản lý Fulbright trên cương vị Giám đốc nghiên cứu. Trong giai đoạn đó, FETP đã xây dựng được uy tín dẫn đầu trong cộng đồng chính sách ở Việt Nam và quốc tế với những phân tích chính sách nghiêm túc, kịp thời và có góc nhìn phản biện tích cực.

Những nghiên cứu của Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh về kinh tế chính trị, chính sách công nghiệp và kinh tế học thể chế là một nền tảng quan trọng của nỗ lực này.

Ông là thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tiến sĩ Tự Anh chịu trách nhiệm lãnh đạo quá trình tái cơ cấu và nâng cấp FETP trở thành Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, nơi cung cấp các chương trình đào tạo sau đại học và nâng cao của Đại học Fulbright Việt Nam.

Ông cũng giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng và phát triển Chương trình Đào tạo Lãnh tạo cấp cao Việt Nam (VELP). Đây là chương trình hợp tác chung của Trường Havard Kennedy mà Đại học Fulbright tiếp tục theo đuổi.

Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh cũng là thành viên Nhóm tư vấn của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, thành viên Uỷ ban Khoa học tại Đại học Quốc gia Việt Nam. Ông được công chúng biết tới rộng rãi nhờ những bình luận và phân tích thường xuyên về các vấn đề chính sách kinh tế trên các phương tiện truyền thông trong nước.

Từ 2013 đến 2015, Tiến sĩ Tự Anh đã được mời làm nghiên cứu giảng dạy tại những trường đại học hàng đầu trên thế giới như Trường đại học Oxford và Trường đại học Princeton. Ông từng là nghiên cứu viên tại trường Kennedy, Đại học Harvard. Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh lấy bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Boston.

Quay lại