• Đại Học

Samhitha Raj

Giảng viên Khoa học Tích hợp

Email: samhitha.raj@fulbright.edu.vn

Lĩnh vực quan tâm: Trình tự gen biểu sinh trong sự phát triển của não, tập trung vào vai trò của phương pháp khử methyl khỏi DNA nhờ hormone tuyến giáp.

Bằng cấp:  Tiến sĩ, Đại học Michigan năm 2018

Tiểu sử:

Tiến sĩ Samhitha là một nhà sinh học phân tử và phát triển, và từng giảng dạy nhiều chương trình nhập môn sinh học, sinh học bệnh truyền nhiễm với mong muốn cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết để ứng dụng khoa học trong cuộc sống hàng ngày.

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học tại trường Đại học Kỹ thuật Sri Jayachamarajendra, Samhitha Raj tiếp tục nghiên cứu và nhận bằng Tiến sĩ về Sinh học Phân tử, Tế bào, và Phát triển tại Đại học Michigan (UMich). Các công trình nghiên cứu của Tiến sĩ Samhitha xoay quanh các trình tự gen trong quá trình phát triển não sau phôi ở động vật có xương sống. Bà đã thành công mở rộng phạm vi các mô hình khử methyl DNA toàn thể lẫn cục bộ trong suốt toàn bộ quá trình phát triển não sau phôi của nòng nọc Xenopus và cảm ứng qua hormone tuyến giáp của các gen mã hóa enzyme xúc tác quá trình khử methyl khỏi DNA. Tiến sĩ Samhitha là người ủng hộ mạnh mẽ việc nâng cao công bằng xã hội trong giáo dục, nhận thức của cộng đồng về khoa học và sự đa dạng trong khoa học. Bằng cách xây dựng và phát triển các khóa học sinh học di động tại nhiều cơ sở giáo dục, bà đã góp phần giúp đỡ và ươm dưỡng khả năng tiếp cận, cũng như tạo điều kiện nghiên cứu sinh học cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các bộ môn giảng dạy:

  • Nhập môn Sinh học
  • Sinh học Bệnh truyền nhiễm
  • Logic và những hạn chế
  • Nghiên cứu Khoa học
  • Số phận của Tế bào

Các xuất bản nổi bật:

Raj, Samhitha, Yasuhiro Kyono, Christopher J Sifuentes, Elvira del Arellanes-Licea, Arasakumar Subramani, and Robert J Denver. “Thyroid Hormone Induces DNA Demethylation in Xenopus Tadpole Brain.” Endocrinology 161, no. 11 (2020). https://doi.org/10.1210/endocr/bqaa155.

Kyono, Yasuhiro, Samhitha Raj, Christopher J. Sifuentes, Nicolas Buisine, Laurent Sachs, and Robert J. Denver. “DNA Methylation Dynamics Underlie Metamorphic Gene Regulation Programs in Xenopus Tadpole Brain.” Developmental Biology 462, no. 2 (2020): 180–96. https://doi.org/10.1016/j.ydbio.2020.03.013.

Pinskey, Justine M., Eden A. Dulka, Andrea I. Ramos, Martha L. Echevarría-Andino, David S. Lorberbaum, Brandon S. Carpenter, Jorge Y. Martinez-Marquez, et al. “Developing Future Biologists: Creating and Assessing a Portable Short Course to Engage Underrepresented Undergraduate Students in Developmental Biology,” 2018. https://doi.org/10.1101/467092.

Bagamasbad, Pia D., Ronald M. Bonett, Laurent Sachs, Nicolas Buisine, Samhitha Raj, Joseph R. Knoedler, Yasuhiro Kyono, Yijun Ruan, Xiaoan Ruan, and Robert J. Denver. “Deciphering the Regulatory Logic of an Ancient, Ultraconserved Nuclear Receptor Enhancer Module.” Molecular Endocrinology 29, no. 6 (2015): 856–72. https://doi.org/10.1210/me.2014-1349.

Quay lại