• Đại Học

Samhitha Raj

Samhitha Raj nhận bằng Tiến sĩ vềSinh học Phân tử, Tế bào, và Phát triển  tại Đại học Michigan (UMich).

Samhitha là người ủng hộ mạnh mẽ việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về khoa học và giáo dục.

Sau khi nhận được Chứng chỉ Giảng dạy của UMich, bà trở thành thành viên của một số chương trình tiếp cận giáo dục, nhằm mục đích tạo ra niềm hứng thú trong nghiên cứu khoa học sinh học cho các sinh viên chưa được quan tâm đúng mức.

Bà cũng rất thích thú với việc phát triển các chiến lược hiệu quả để tạo ra phương pháp sư phạm thành công, cũng như cung cấp sự tiếp cận và thúc đẩy sự đa dạng trong nghiên cứu khoa học.

Samhitha tiếp tục truyền tải kiến thức khoa học của mình thông qua các chương trình giảng dạy và cố vấn trên toàn thế giới. Bà cũng rất vui mừng khi mang đến Fulbright những kinh nghiệm này trong vai trò là nhà giáo dục cũng như cố vấn.

Quay lại