• Administration
  • Ban Quản Lý

Ryan Derby-Talbot

Trước khi làm việc tại Đại học Fulbright Việt Nam, Tiến sĩ Ryan Derby-Talbot có 8 năm làm việc tại Đại học Quest (Canada), một trong những trường đại học hàng đầu về giáo dục khai phóng ở Bắc Mỹ.

Tiến sĩ Ryan Derby-Talbot có ba năm làm phó giáo sư tại Đại học Hoa Kỳ ở Cairo. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Pomona, ông giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên Nhật Bản thông qua Chương trình Giáo dục và Đào tạo Nhật Bản (JET).

Tiến sĩ Ryan Derby-Talbot có bằng Tiến sĩ toán học tại Đại học Texas ở Austin. Ông nghiên cứu về địa hình học và các vật thể cấu tạo nên hình thái vũ trụ, thông hiểu chúng thông qua cái gọi là “bộ tách Heegaard”. Ông cũng là tác giả của nhiều nghiên cứu về toán học và phương pháp giảng dạy, giáo dục được xuất bản trên các ấn phẩm khoa học.

Khi rảnh rỗi, ông thích đi du lịch, đọc sách và thưởng thức trà đạo Nhật Bản. Là một người ham mê học ngoại ngữ, ông đã bắt đầu học tiếng Việt. Tiến sĩ Ryan Derby-Talbot thông thạo tiếng Nhật, tiếng Ả rập và hi vọng nhanh chóng sử dụng tiếng Việt thành thạo.

Quay lại