• Đại Học

Phan Vũ Xuân Hùng

Tiến sĩ Phan Vũ Xuân Hùng nghiên cứu khoa học trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ hoá phân tích, kỹ thuật môi trường, đến khoa học vật liệu từ năm 2005.

Trong quá trình học Tiến sĩ (2011 – 2016) và sau Tiến sĩ (2016 – 2018) tại Đại học California, Santa Barbara, nghiên cứu của Hùng tập trung vào cấu trúc nano và cơ sở vật lý của vật liệu và thiết bị điện tử hữu cơ.

Hùng có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn và dẫn dắt rất nhiều học sinh trung học, sinh viên đại học, cũng như sinh viên làm luận án Tiến sĩ. Trong năm 2016, Hùng thành lập và dẫn dắt một nhóm tình nguyện viên nghiên cứu độc lập để khảo sát và đánh giá mức độ ô nhiễm của nước biển, trầm tích, và hải sản thuộc vùng biển miền Trung của Việt Nam sau thảm hoạ cá chết hàng loạt gây ra bởi sự xả thải của Formosa.

Trước khi làm luận án Tiến sĩ tại Mỹ, Hùng làm việc cho một công ty sản xuất dụng cụ thể thao của Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh khoảng một năm.

Trước đó, Hùng hoàn tất bằng Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật Môi trường tại Học viện Khoa học và Kỹ thuật Gwangju (GIST) tại Hàn Quốc khoá 2007-2009. Sau khi tốt nghiệp, Hùng làm việc tại trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ khử mặn nước biển tại GIST khoảng một năm trước khi về nước.

Trước đó, Hùng tốt nghiệp đại học từ chương trình Cử Nhân Tài Năng ngành Hoá học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội khoá 2002 – 2006. Từ năm 2004 đến 2007, Hùng làm công việc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững.

Quay lại