• Đại Học

Phan Thành Trung

Giảng viên Khoa học Máy tính

Email: trung.phan@fulbright.edu.vn 

Lĩnh vực nghiên cứu: ubicomp – điện toán phổ biến, hành vi con người, điện toán xã hội, crowdsourcing, machine learning – máy học, điện toán các nền tảng mạng xã hội  

Bằng cấp: Tiến sĩ, EPFL, the Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, Thụy Sĩ năm 2020

Tiểu sử:

Phan Thành Trung tốt nghiệp với bằng Cử nhân Công Nghệ Thông Tin tại trường Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia TP.HCM năm 2010. Anh nhận bằng thạc sĩ chương trình kĩ sư Multimedia and Communication từ trường Telecom ParisTech, Pháp năm 2013. Từ tháng 02/2013 đến 08/2013, anh làm thực tập luận văn thạc sĩ tại trường Đại học Aalto tại Espoo, Phần Lan. Trung nhận bằng tiến sĩ tại trường Bách khoa Liên bang Thuỵ Sĩ tại Lausanne (EPFL) vào tháng 06/2020. Từ 2020 đến 2021, anh làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại viện nghiên cứu Idiap và EPFL.

Phan Thành Trung có nền tảng nghiên cứu về khai thác mạng xã hội, xử lí ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống thông tin địa lý, và các dịch vụ dựa trên vị trí. Mới đây, anh thực hiện các chủ đề nghiên cứu trong các lĩnh vực của thành phố số  của việc tương tác giữa ba trục: con người, vị trí, và hoạt động. Anh là tác giả chính hoặc đồng tác giả của 12 bài báo khoa học được xuất bản trong các hội nghị và tạp chí Human-Computer Interaction danh giá như IMWUT, CSCW, PervasiveHealth, MUM, v.v… Anh hứng thú vào việc sử dụng sức mạnh tính toán và kĩ thuật hiện đại từ khoa học máy tính để nghiên cứu những chủ đề truyền thống từ khoa học xã hội.

Các bộ môn giảng dạy: 

  • Computer Science 1 
  • Computational Social Media 

Các nghiên cứu nổi bật:

2021

2020 

2019  

 2017 

Quay lại