• Đại Học

Pamela Stacey

Giám đốc Hỗ trợ Học thuật

Pamela Stacey gia nhập đội ngũ giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam sau 10 năm giảng dạy các chương trình tiếng Anh chuyên sâu và hỗ trợ kỹ năng học thuật cho sinh viên đại học, ở cả tại quê nhà Michigan, và ở các nước khác như Hàn Quốc, Thái Lan, và bây giờ là Việt Nam. Trước khi chuyển sang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại Fulbright, Pamela có một thời gian sống và học tiếng Việt tại Hà Nội. Có lẽ vì lý do đó nên Pamela nói tiếng Việt bằng chất giọng Hà Nội đặc trưng.

Pamela hoàn thành chương trình Thạc sỹ về Thụ đắc Ngôn ngữ (Second Language Studies) tại Đại học Hawaiʻi vào năm 2014. Trong suốt quá trình học Thạc sỹ, Pamela đã thực hiện đề cương nghiên cứu khoa học về tương tác ngôn ngữ học xã hội (Interactional Sociolinguistics), một thể của phân tích diễn ngôn (discourse analysis). Là một chuyên gia tư vấn hỗ trợ học thuật, Pamela đã nhận định được những dấu hiệu trong hành vi ứng xử, như điệu cười, cách kể chuyện, hay cách ngắt câu đặc trưng mà cả tư vấn viên và sinh viên đều thực hiện trong vô thức trong những buổi tư vấn một kèm một. Tất cả những hành vi tưởng như vô thức này là một phần của bức tranh tổng thể quyết định sự thành công của những buổi tư vấn này.

Sau khi nhận bằng Thạc sỹ, bà tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển việc viết lách học thuật cho sinh viên đại học. Trước khi theo đuổi những nghiên cứu sau đại học, Pamela đã nhận được bằng cử nhân về Văn học và Ngôn ngữ Anh tại Đại học Michigan – đây cũng là nơi đầu tiên khiến bà có mối quan tâm đến việc giảng dạy về ngôn ngữ. Pamela rất yêu thích việc học thêm ngôn ngữ mới, như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, tiếng Hàn, và bây giờ là tiếng Việt.

Pamela cho rằng sinh viên luôn phải là trung tâm của lớp học và được trao quyền tự đưa ra quyết định học thuật của mình. Do đó, sinh viên cần có những hỗ trợ đúng mức để có thể định hướng con đường học thuật cho bản thân. Pamela cũng đã sử dụng mối quan hệ của mình với các cộng đồng và tổ chức đồng tính luyến ái địa phương để xây dựng cầu nối giữa các trường đại học của bà và những cộng đồng này, vì lợi ích của cả hai bên. Bà hy vọng sẽ tiếp tục công việc này tại Đại học Fulbright Việt Nam.

Quay lại