• Đại Học

Pamela Nguyễn Corey

Giảng viên Nghệ thuật

Email: pamela.corey@fulbright.edu.vn

Lĩnh vực quan tâm:

  • Lịch sử nghệ thuật hiện đại và đương đại, nghiên cứu thị giác, đặc biệt ở khu vực Châu Á, Đông Nam Á
  • Chủ nghĩa hậu thực dân và phi thực dân, đô thị học, không gian, cộng đồng hải ngoại và chủ nghĩa xuyên quốc gia, toàn cầu hóa, thẩm mỹ, lịch sử, âm thanh, tiếng nói và văn bản

Bằng cấp: Tiến sĩ, Đại học Cornell năm 2015

Tiểu sử:

Sau khi tốt nghiệp Đại học California chuyên ngành Sáng tác Nghệ thuật, Pamela Nguyễn Corey nhận bằng Tiến sĩ về Lịch sử Nghệ thuật và Nghiên cứu Thị giác tại Đại học Cornell, Hoa Kỳ năm 2015. Đến nay, Tiến sĩ Pamela chịu trách nhiệm giảng dạy về Nghệ thuật Đông Nam Á tại Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi học, Đại học London, Anh trước khi chính thức gia nhập Fulbright vào học kỳ mùa xuân năm 2021 với vai trò Giảng viên về Nghệ thuật và Truyền thông.

 Xoay quanh lĩnh vực lịch sử nghệ thuật hiện đại và đương đại, đặc biệt là nghệ thuật Đông Nam Á, hàng loạt công trình của Tiến sĩ Pamela đã được đăng tải trên những tập san chuyên ngành quốc tế cũng như các diễn đàn văn hóa, nghệ thuật uy tín. Năm 2021, nhà xuất bản Đại học Washington đã chính thức ra mắt cuốn sách đầu tiên của bà: “The City in Time: Contemporary Art and Urban Form in Vietnam and Cambodia” (tạm dịch: Thành phố qua Thời gian: Nghệ thuật Đương đại và Hình thái Đô thị ở Việt Nam và Campuchia). Cuốn sách được tài trợ bởi Quỹ xuất bản Millard Meiss của Hiệp hội Nghệ thuật Đại học. Bổ sung thêm những mảnh ghép về bức tranh tổng thể của sự hình thành các loại hình nghệ thuật không gian đương đại tại Việt Nam và Campuchia, cuốn sách khắc họa sự gắn kết của các nghệ sĩ với các hình thái đô thị và sự phát triển đương đại. Đồng thời, những góc nhìn đa chiều về tính chủ quan của nghệ thuật thời hậu chiến cũng được làm rõ. Vào năm 2020, trong ấn phẩm đặc biệt “Voice as Form” (tạm dịch: Hình hài của Tiếng nói) – Tạp chí Nghệ thuật Oxford mà bà đồng biên tập, Tiến sĩ Pamela công bố với công chúng kết quả nghiên cứu mới nhất của mình về vai trò của âm thanh và tiếng nói trong các tác phẩm nghệ thuật đương đại Đông Nam Á và cộng đồng hải ngoại. Trong nhiều dự án chắp bút và biên tập khác nhau, bà thực hiện nhiều nghiên cứu về chủ nghĩa hiện đại thế giới, nghệ thuật đương đại ở Việt Nam, Đông Nam Á, và lịch sử nghệ thuật phi thực dân hóa.

Các nghiên cứu của bà nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức học thuật hàng đầu thế giới như chương trình Học giả Fulbright-Hays và Trung tâm Nghiên cứu Khmer học, Hoa Kỳ. Dự án mang tên “Xây dựng Lịch sử Nghệ thuật Phi Thực dân hóa ở Đông Nam Á” hợp tác cùng Đại học Malaya, Malaysia được Học viện Quốc gia Anh về Khoa học xã hội và Nhân văn (The British Academy) bảo trợ, với sự tài trợ từ Quỹ Newton, quỹ nghiên cứu dành cho các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội quốc tế. Vào năm 2019, Tiến sĩ Pamela Nguyễn Corey vinh dự trở thành Hội viên Hiệp hội Giáo dục Đại học Anh Quốc.

Các bộ môn giảng dạy:

  • Giới thiệu về Nghiên cứu Thị giác
  • Giới thiệu về Lịch sử và Lý luận Nghệ thuật
  • Giới thiệu về Nghệ thuật Hiện đại
  • Nghệ thuật Đông Nam Á
  • Việt Nam trực quan hóa
  • Nghệ thuật đương đại: các đề mục đặc biệt

Các xuất bản nổi bật:

Corey, Pamela N. The City in Time: Contemporary Art and Urban Form in Vietnam and Cambodia. Seattle, WA: University of Washington Press, 2021.

Corey, Pamela N., and Wenny Teo, eds. “Voice as Form,” special issue, Oxford Art Journal 43, no. 2 (Summer 2020).

Corey, Pamela N., and Nora A. Taylor. “Đổi Mới and the Globalization of Vietnamese Art.” Journal of Vietnamese Studies 14, no. 1 (March 2019): 1-34.

Corey, Pamela N. “Siting the Artist’s Voice.” Art Journal 77, no. 4 (Winter 2018): 84-96.

Corey, Pamela N. “Beyond yet Toward Representation: Diasporic Artists and Craft as Conceptualism in Contemporary Southeast Asia.” Journal of Modern Craft 9, no. 2 (July 2016): 161-81.

Corey, Pamela N., and Ashley Thompson, eds.On Modern and Contemporary Cambodian Art and Aesthetics,” special issue, Udaya, Journal of Khmer Studies 12 (2014).

Quay lại