• Cao Học

Nguyễn Xuân Thành

Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM)

Nguyễn Xuân Thành có 20 kinh nghiệm giảng dạy, thiết kế và triển khai chính sách về tài chính và đầu tư công. Tại Đại học Fulbright Việt Nam, ông Thành là giảng viên của Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright.

Nguyễn Xuân Thành cũng là cán bộ nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Ash về Quản trị Dân chủ và Đổi mới, Trường Harvard Kennedy (HKS). Trước khi giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Fulbright, ông Thành công tác tại Ủy ban Nhân dân TP.HCM.

Ông là Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Hoạt động nghiên cứu của ông Thành tập trung vào ngân hàng, đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng. Các nghiên cứu hiện tại và gần đây của ông Thành bao gồm huy động vốn cho cơ sở hạ tầng và sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng.

Tại Trường Fulbright, Nguyễn Xuân Thành giảng dạy các môn Nhập môn Chính sách Công, Phát triển Vùng và Địa phương, Thẩm định Đầu tư Công, Lãnh đạo trong Khu vực Công. Ông Thành cũng thường xuyên giảng dạy tại các chương trình đào tạo cao cấp ngắn hạn và tham gia đối thoại chính sách với các cơ quan nhà nước ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Nguyễn Xuân Thành nhận bằng Cử nhân kinh tế tại Đại học Delhi, Ấn Độ, bằng Thạc sĩ kinh tế và tài chính tại Đại học Warwick, Anh Quốc và bằng Thạc sĩ quản lý nhà nước tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ.

Các công trình nghiên cứu chính gần đây:

  • Huy động vốn phát triển cơ sở hạ tầng TP.HCM, Nghiên cứu chính sách cho UBND TP.HCM, tháng 6/2017.
  • Xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, Nghiên cứu chính sách FETP, tháng 12/2016.
  • Ngân hàng thương mại Việt Nam: Từ những thay đổi về luật và chính sách giai đoạn 2006-2010 đến các sự kiện tái cơ cấu giai đoạn 2011-2015, Nghiên cứu chính sách FETP, tháng 2/2016.
  • Sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, Nghiên cứu chính sách FETP, tháng 2/2014.
  • Di dời cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, đồng tác giả với Jonathan Pincus, Bài viết nghiên cứu chính sách cho Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, 2011.

Quay lại