• Đại Học

Nguyễn Việt Cường

Giảng viên Thỉnh giảng về Khoa học Máy tính

Nguyễn Việt Cường nhận bằng Tiến sĩ về Kỹ thuật Phần mềm tại Đại học Kỹ thuật Séc tại Praha. Tại đây, ông cũng từng là nhà nghiên cứu kiêm giảng viên tại Khoa Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, với kinh nghiệm giảng dạy các môn học về lập trình, hệ thống dữ liệu và công nghệ web.

Tiến sĩ Nguyễn Việt Cường có nhiều năm công tác ở cả môi trường học thuật và tài chính-ngân hàng. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm kỹ nghệ hướng mô hình, siêu mô hình, ngôn ngữ miền chuyên biệt, khoa học dữ liệu, kiến trúc di động và kiến trúc đám mây. Các công trình của ông đã được đăng tải trên nhiều tập san học thuật uy tín như Tạp chí Quốc tế về Công nghệ Thông tin và Bảo mật, Tạp chí Quốc tế về Khoa học Máy tính và Ứng dụng Cao cấp… Ngoài ra, Tiến sĩ Nguyễn Việt Cường còn sở hữu chứng chỉ Scrum Master về quản lý dự án.

Hiện ông đang làm việc tại bộ phận Nghiên cứu Công nghệ Thông tin của Ngân hàng Đầu tư Barclays, tham gia vào nhiều dự án phát triển công nghệ trong ngành tài chính. Tiến sĩ cùng cộng sự đã sản xuất và cung cấp giải pháp công nghệ tới hơn 50 000 nhà đầu tư chuyên nghiệp khắp thế giới, giúp họ đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt.

Tiến sĩ Nguyễn Việt Cường tham gia đội ngũ Fulbright với vai trò Giảng viên Thỉnh giảng, phụ trách giảng dạy trực tuyến về Khoa học Máy tính.

Quay lại