Nguyễn Thùy Trang

Chuyên viên Hỗ trợ Tài chính

Trang từng công tác ở bộ phận tài chính, bảo hiểm của các cơ sở y tế công lập và tư nhân. Cô đặc biệt quan tâm đến các dự án cộng đồng liên quan đến lĩnh vực giáo dục và y tế. Cô yêu thích vẽ tranh, đọc sách và thể thao để chăm sóc sức khỏe tinh thần lẫn thể chất.

Trang tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Chính sách công trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, trước khi gia nhập Đại học Fulbright Việt Nam.

Quay lại