• Đại Học

Nguyễn Hợp Minh

Giảng viên Kỹ thuật

Email:hopminh.nguyen@fulbright.edu.vn

Lĩnh vực quan tâm:

  • Địa kỹ thuật
  • Địa cơ học
  • Thiết kế Kỹ thuật
  • Kỹ thuật xây dựng dân dụng và Kỹ thuật điện

 Bằng cấp: Tiến sĩ, 2008, Đại học Saitama (Nhật)

Tiểu sử:

Tiến sĩ Nguyễn Hợp Minh là kỹ sư địa kỹ thuật với kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan đến đặc tính cơ học của vật liệu địa chất (các loại đất, đá) trong các ứng dụng kỹ thuật xây dựng dân dụng và dầu khí. Ông từng là Nhà nghiên cứu chính của nhiều dự án nghiên cứu với tổng kinh phí tài trợ lên đến hơn 2 triệu USD từ các tổ chức học thuật và trong ngành. Ông cũng thành lập các phòng thí nghiệm kỹ thuật, thiết kế thiết bị nghiên cứu, và giám sát nhiều luận án Tiến sĩ đi đến thành công. Tại Đại học Fulbright, với mong muốn đem lại những đổi mới tích cực trong việc dạy và học, ông chọn phương pháp “học theo dự án” cho các lớp học của mình, nhằm khuyến khích sinh viên phát huy đam mê sẵn có, lĩnh hội kiến thức, phát triển kỹ năng và tư duy phù hợp với môi trường làm việc bên ngoài của ngành kỹ sư. Không gian học ấy cũng ươm dưỡng trong sinh viên tinh thần hợp tác, trân trọng hơn vai trò của tri thức khi giải quyết vấn đề, và truyền cho họ tinh thần học suốt đời.

Dù sinh ra ở Hà Nội, ông tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ TP. HCM. Ông đã dành 15 năm làm việc tại các nước ở châu Á và châu Âu nhằm hoàn thành bằng cấp sau đại học và phát triển sự nghiệp học thuật. Ông đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các trường đại học, phát triển các chương trình đào tạo và khung học thuật mới.

Các bộ môn giảng dạy:

  • Tư duy hệ thống và thiết kế
  • Cảm biến, đo lường và phân tích
  • Dự án kỹ thuật tích hợp
  • Cơ học đất
  • Kỹ thuật địa chất
  • Cơ học đá

Các xuất bản nổi bật: (liên kết với Đại học Fulbright)

Khamitov, Furkhat, Nguyen Hop Minh, and Yong Zhao. “Coupled CFD–DEM numerical modelling of perforation damage and sand production in weak sandstone formation.” Geomechanics for Energy and the Environment 28 (2021): 100255.

Kozhagulova, Ashirgul, Ainash Shabdirova, Nguyen Hop Minh, and Yong Zhao. “An integrated laboratory experiment of realistic diagenesis, perforation and sand production using a large artificial sandstone specimen.” Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 13, no. 1 (2021): 154-166.

Kozhagulova, Ashirgul, Nguyen Hop Minh, Yong Zhao, and Sai Cheong Fok. “Experimental and analytical investigation of sand production in weak formations for multiple well shut-ins.” Journal of Petroleum Science and Engineering 195 (2020): 107628.

Shabdirova, A. D., Furkhat Khamitov, A. A. Kozhagulova, Yerlan Amanbek, N. H. Minh, and Yong Zhao. “Experimental and numerical investigation of the plastic zone permeability.” In 54th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium. OnePetro, 2020.

Kozhagulova, Ashirgul, Nguyen Hop Minh, Yong Zhao, and Sai Cheong Fok. “A study on bond breakage behavior of weak Cretaceous Kazakhstani reservoir sandstone analogue.” Geomechanics for Energy and the Environment 21 (2020): 100159.

Rakhimzhanova, Aigerim K., Colin Thornton, Nguyen Hop Minh, Sai Cheong Fok, and Yong Zhao. “Numerical simulations of triaxial compression tests of cemented sandstone.” Computers and Geotechnics 113 (2019): 103068.

Shabdirova, Ainash, Nguyen Hop Minh, and Yong Zhao. “A sand production prediction model for weak sandstone reservoir in Kazakhstan.” Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 11, no. 4 (2019): 760-769.

Minh, N. H., and Dichuan Zhang. “Soil Responses to Monotonic and Cyclic Lateral Displacement of a Buried Pipe.” Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice 10, no. 3 (2019): 04019012.

Khamitov, Furkhat, Nguyen Hop Minh, Yong Zhao, and Sai Cheong Fok. “Implementation of JKR contact model in LIGGGHTS.” In Proceedings Of The 8th International Conference On Discrete Element Methods. The Netherlands, 2019.

Quay lại