• Đại Học

Kinho Chan

Trước khi gia nhập Đại học Fulbright Việt Nam, Tiến sĩ KinHo Chan có 16 năm giảng dạy ngành Tâm sinh lý học tại Đại học Hartwick, Hoa Kỳ.

Sau khi hoàn tất trung học phổ thông tại Hongkong, ông đến Mỹ và theo học ngành cử nhân tâm lý học Đại học Houghton, lấy bằng Tiến sĩ ngành khoa học não bộ (neuroscience) tại Đại học Purdue.

Các nghiên cứu của KinHo tập trung vào những ảnh hưởng về môi trường và não bộ đối với các hành vi ứng xử xã hội và nhận thức. Ông đã xuất bản các nghiên cứu trên nhiều tạp chí khoa học.

Trong suốt sự nghiệp giảng dạy, KinHo đã cùng với các đồng nghiệp phát triển các khóa học mới được thiết kế đặc biệt nhằm giúp cho sinh viên hòa nhập tốt hơn với môi trường đại học, cũng như khởi xướng và thực thi nhiều sáng kiến mới nhằm cải thiện các nỗ lực tích hợp các hoạt động giảng dạy và ngoại khóa phục vụ cho sứ mệnh của trường.

Quay lại