Jonathan London

Giảng viên Thỉnh giảng vè Xã hội học

Giáo sư Jonathan D. London là giảng viên Xã hội học và Kinh tế Chính trị tại Đại học Leiden, Hà Lan. Giáo sư London lần đầu tiên đến thăm Việt Nam khi còn là sinh viên vào năm 1990, và bắt đầu quan tâm nghiên cứu về đất nước này vào năm 1992. Trở lại Hà Nội vào năm 1997, ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu tại Việt Nam và đã sống và làm việc ở tất cả các khu vực lớn của quốc gia. Ngoài các nghiên cứu của mình, Giáo sư London còn là nhà tư vấn cho các tổ chức như Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNPD) và UNICEF tại Việt Nam. Mối quan tâm nghiên cứu của ông nằm ở điểm giao thoa giữa xã hội học, kinh tế chính trị và chính sách công. Giáo sư London là chủ biên của Sổ tay Routledge về Việt Nam Đương đại (Routledge, 2022), một bộ sưu tập gồm 39 bài luận của các học giả hàng đầu của Việt Nam hiện đang công tác khắp nơi trên thế giới. Một số đầu sách khác của ông bao gồm Phúc lợi và Bất bình đẳng trong Thị trường hóa Đông Á (Palgrave, 2018) và Giáo dục ở Việt Nam (2011 ISEAS). Các nghiên cứu gần đây của Giáo sư London đã được xuất bản trên các tạp chí lớn như Tạp chí Châu Á Đương đại, Khoa học Xã hội và Y học, và Tập san Thường niên về Chính trị học. Nghiên cứu hiện tại của ông khám phá hệ thống giáo dục của Việt Nam, các nguồn gốc và giới hạn của giáo dục trong việc thúc đẩy học tập. Xuất thân từ Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ, Giáo sư Jonathan London nhận bằng Tiến sĩ Xã hội học tại Đại học Wisconsin-Madison và Chứng chỉ sau Đại học về Nghiên cứu Hòa bình tại Đại học Oslo.

Quay lại