• Đại Học

John Sender

Giáo sư Thỉnh giảng Cao cấp

John Sender là Giáo sư Danh dự về Kinh tế học tại Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi học (SOAS), Đại học London, Anh. Ông từng đảm nhiệm cương vị Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Phi học tại Đại học Cambridge; Giáo sư Thỉnh giảng về Kinh tế Chính trị tại Đại học Witwatersrand; và Nghiên cứu viên Cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Phi học, Đại học Leiden.

Ngoài ra, ông từng là cố vấn cho nhiều tổ chức quốc tế như Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc và Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế Liên Hợp Quốc tại Rome, Ý; Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội Liên Hợp Quốc và Tổ chức Lao động Quốc tế tại Geneva, Thụy Sĩ; Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc tại Vienna, Áo; Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; Ngân hàng Thế giới tại Washington, Hoa Kỳ; Ủy ban Kinh tế Châu Phi tại Addis Ababa, Ethiopia; Chính quyền Liên bang của Nigeria và Ethiopia. Tại Nam Phi, ông từng là cố vấn chính phủ, bao gồm hai ủy ban của Tổng thống Mandela và bộ Thương mại và Công nghiệp của quốc gia này.

Từ năm 1980 đến nay, ông đã xuất bản nhiều đầu sách và nghiên cứu học thuật có giá trị. Những tác phẩm gần đây bao gồm: “Chế độ tư sản lạc hậu ở vùng nông thôn Nam Phi: triển vọng gia tăng tích lũy ở Mũi phía Đông”, đăng tải năm 2015 trên Tạp chí Đổi mới Nông nghiệp; đồng tác giả nghiên cứu “Thương mại Công bằng và Thị trường Lao động ở Ethiopia và Uganda”, đăng tải năm 2017 trên Tạp chí Nghiên cứu Phát triển; đồng tác giả nghiên cứu “Xác định khu vực nghèo khó nhất vùng nông thôn Ethiopia và Uganda: thước đo căn bản cho sự khốn khó về kinh tế-xã hội”, đăng tải năm 2018 trên Tạp chí Nghiên cứu Đông Phi…; và mới đây nhất là đồng tác giả cuốn sách “Phát triển Kinh tế Châu Phi: Bằng chứng, Lý thuyết và Chính sách”, nhà xuất bản Đại học Oxford năm 2020.

Quay lại