• Ban Quản Lý

Jay S.Siegel

Hiệu trưởng Đại học Fulbright Việt Nam

Trước khi đến với Đại học Fulbright Việt Nam, Giáo sư từng có chín năm làm việc tại Đại học Thiên Tân. Tại đây, ông là học giả phương Tây đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng một trường thành viên quan trọng (Đại học Khoa học Sức khỏe) của một đại học công lập lớn ở Trung Quốc. Ở Thiên Tân, ông đã tái cơ cấu thành công Trường theo hướng hội nhập quốc tế và văn hóa sâu sắc. Bộ Giáo dục và Hiệp hội Nhà nước về Chuyên gia Nước ngoài của Trung Quốc đã chọn chương trình của ông là Trung tâm Học thuật Quốc tế Xuất sắc của Quốc gia và lấy đây làm “chương trình kiểu mẫu” cho việc quốc tế hóa giáo dục đại học ở nước này. Nhờ những đóng góp nổi bật đó, ông được trao tặng Giải thưởng Hữu nghị của Quốc vụ viện Trung Quốc và được vinh danh là một trong 40 chuyên gia nước ngoài có ảnh hưởng nhất trong 40 năm mở cửa của Trung Quốc.

Trước khi chuyển sang Trung Quốc, Giáo sư Siegel là Trưởng bộ môn Hoá học và sau đó là Trưởng khoa Khoa học tại Đại học Zurich (Thuỵ Sĩ). Sự nghiệp của Giáo sư Siegel bắt đầu vào năm 1986, sau khi ông hoàn thành nghiên cứu sau tiến sĩ tại Strasbourg, Pháp. Sau đó, khi đang là Phó Giáo sư về Hóa học tại Đại học California ở San Diego, ông đã được trao tặng Giải thưởng Tổng thống dành cho Nhà Khoa học Trẻ của Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ. Cũng tại Đại học này, ông được phong Phó Giáo sư năm 1992 và Giáo sư năm 1996.

Giáo sư Siegel nhận bằng Cử nhân về Hóa học tại Đại học Bang California, Northridge, và từng là sinh viên trao đổi theo chương trình Fulbright tại ETH-Zurich. Ông nhận bằng Tiến sĩ Hóa học tại Đại học Princeton và từng là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều đại học trên khắp thế giới: Viện Công nghệ California – Hoa Kỳ, Đại học Basel – Thụy Sĩ, Viện Khoa học Weizmann – Israel, và Viện Công nghệ Tokyo – Nhật Bản. Bên cạnh đó, ông cũng từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo của các hiệp hội, tổ chức và ban cố vấn tạp chí học thuật; đồng thời tham gia tổ chức các chương trình giải thưởng trên toàn cầu. Ông là thành viên của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, Hiệp hội Hóa học Hoàng gia Anh, Hiệp hội vì Sự Tiến bộ Khoa học Hoa Kỳ và Hiệp hội Alexander von Humboldt.

Quay lại