• Đại Học

Ian Kalman

Giảng viên Khoa học Xã hội

Trước khi gia nhập Fulbright, Ian Kalman làm việc tại Khoa Khoa học Chính trị ở Đại học Western (Canada) – nơi ông nhận học bổng nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ về quan hệ liên chính phủ Bản xứ-Địa phương. Ian có bằng Tiến sĩ về Nhân chủng học từ Đại học McGill và là một thành viên liên kết của Học viện Luật và Nhân học Max Planck của Viện Nhân học Xã hội. 

Nghiên cứu của ông tập trung vào sự tương tác giữa các cán bộ nhà nước và người dân bản địa, đặc biệt ở các khía cạnh như luật pháp, quản trị và biên giới. Ông đặc biệt quan tâm đến những khía cạnh khi luật pháp cũng như quyền con người được thực thi và trải nghiệm qua những tương tác mặt đối mặt giữa cán bộ nhà nước và người dân bản địa.

Trước khi theo học chương trình cao học, Ian đã lấy bằng cử nhân về Nhân học ở Trường đại học Chicago và là một tình nguyện viên của Peace Corp (một chương trình tình nguyện của Mỹ, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, giúp đỡ người sống bên ngoài nước Mỹ hiểu về văn hóa Mỹ, và giúp đỡ người Mỹ hiểu về văn hóa của các quốc gia khác) và là giáo viên dạy tiếng Anh tại Trung Quốc, Ukraina và Thổ Nhĩ Kỳ.

Quay lại