• Administration
  • Ban Quản Lý

Ian Bickford

Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch

Ian Bickford gia nhập Fulbright sau 13 năm tham gia xây dựng các chương trình đào tạo đại học và trung học trong mạng lưới kết nối toàn cầu của Đại học Bard. Kể từ năm 2016, ông giữ vị trí là Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Đại học Bard ở Simon’s Rock, nơi những bạn trẻ đầy hoài bão bắt đầu hành trình đại học ngay sau khi học xong lớp 10 hoặc lớp 11.

Mô hình của Simon’s Rock, mà Tiến sĩ Bickford cũng là một cựu sinh viên, đã truyền cảm hứng để Bard phát triển các chương trình đào tạo đại học sớm và miễn học phí cho các cộng đồng có nguồn lực hạn chế ở Thành phố New York, Baltimore, Washington, D.C., và những nơi khác. Tiến sĩ Bickford đã hỗ trợ xây dựng các chương trình này và đóng vai trò là giám đốc học thuật. Ông cũng là giám đốc học thuật đầu tiên của Học viện Bard, một chương trình trung học tư hai năm đặt tại khuôn viên của Simon’s Rock.

Ngoài ra, Tiến sĩ Bickford cũng tham gia sâu vào các nỗ lực của Bard giúp đem đến các cơ hội giáo dục chất lượng cao ở Myanmar, bao gồm quan hệ đối tác với Học viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng Parami, cũng như kế hoạch phát triển Đại học Parami.

Là một chuyên gia về văn học Anh thế kỷ 17, Tiến sĩ Bickford có bằng Cử nhân Đại học California ở Berkeley; bằng Thạc sĩ Đại học Standford; và bằng Tiến sĩ Đại học Thành phố New York (CUNY). Các nghiên cứu gần đây của ông tập trung vào các kênh ảnh hưởng ít được biết đến của John Milton đối với nước Mỹ.

Quay lại