• Cao Học

Huỳnh Thế Du

Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

Tiến sĩ Huỳnh Thế Du nghiên cứu và giảng dạy chủ yếu trong các lĩnh vực: Kinh tế đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng và tài chính ngân hàng. Ông nhận bằng Thạc sĩ Quản lý công tại Trường Harvard Kennedy năm 2010 và bằng Tiến sĩ tại Trường Kiến trúc Harvard năm 2013.

Ông thường xuyên tham gia các thảo luận chính sách ở Việt Nam; và tư vấn chính sách cho các cơ quan nhà nước của Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp, có nhiều nghiên cứu, phân tích đăng trên các tạp chí danh tiếng quốc tế.

Tiến sĩ Huỳnh Thế Du là một trong số hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực đã tham gia chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2018.

 

Quay lại