Hoàng Thị Nhất Tâm

Chuyên viên Hỗ trợ Học thuật

Cô Nhất Tâm đã có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên Việt Nam với nhiều nền tảng khác nhau và làm các nghiên cứu thực hành. Từ năm 2016, Tâm bất đầu nghiên cứu về các thử thách trong việc học và dạy tiếng Anh cho người khuyết tật, cụ thể là sinh viên khiếm thị. Tâm tin rằng mỗi sinh viên đều có phong cách học tập riêng, có các thuận lợi cũng như bất lợi khác nhau trong học tập và Tâm cũng tin rằng trường đại học nên là nơi cung cấp môi trường học hòa nhập nơi mà mỗi người học đều có thể trân trọng, yêu quí và phát huy bản sắc riêng của cá nhân họ, và phát triển tốt nhất đời sống học thuật cũng như cá nhân. Tham gia vào đội ngũ Fubright, Tâm mong đợi sẽ có thể cống hiến vào việc xây dựng môi trường học tập hòa nhập cho tất cả sinh viên.

Quay lại