• Đại Học

Graeme Walker

Giảng viên Kinh tế học

Tiến sĩ Graeme theo học chuyên ngành kinh tế tại Đại học Simon Fraser ở Vancouver, Canada, nơi ông đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ vào năm 2015. Mối quan tâm của ông trong nghiên cứu là sự giao nhau của tâm lý học, xã hội học và khoa học thần kinh – thường được gọi là kinh tế học hành vi.

Graeme hứng thú với mảng kinh tế học hành vi khi tham gia vào các thử nghiệm khi đang học cao học. Tuy nhiên, Graeme vẫn luôn thắc mắc tại sao ông vẫn không thể đạt được điểm cân bằng Nash trong những lần thử nghiệm nghiên cứu.

Chính điều này đã hướng ông đến một chương trình nghiên cứu nhằm tìm hiểu những khía cạnh khác nhau trong tâm lý có thể khiến con người có những cách hành xử khác nhau.

Nghiên cứu của ông cho thấy các yếu tố tâm lý khác nhau như sự không hòa hợp về nhận thức có thể dẫn đến các hiện tượng xã hội như sự tuân thủ, khuynh hướng liên hệ những người giống mình và sự phân cực. Những điều này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến các quyết định trong thị trường tài chính, thương mại và chính trị.

Graeme đã giảng dạy tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 4 năm qua. Suốt thời gian này, hàng ngàn sinh viên Việt Nam đã được ông hướng dẫn trong các khóa học đại học liên quan đến thống kê và kinh tế cũng như các khóa học MBA về quản trị chiến lược và vận hành.

Ông cũng giám sát một số dự án nghiên cứu MBA về những chủ đề liên quan đến các nhà quản trị nước ngoài tại Việt Nam, cơ cấu quyền lực trong các tổ chức của Việt Nam và tạo ra những đổi mới trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.

Quay lại