• Hội Đồng Tín Thác

Frank Jao

Frank Jao, một người Mỹ gốc Việt, là nhà kinh doanh bất động sản nổi tiếng. Ông rời Việt Nam di cư sang Hoa Kỳ năm 1975. Tại Mỹ, ông thành lập Tập đoàn Bridgecreek, Inc., và là một thành viên cốt cán phát triển cộng đồng người Việt ở Quận Cam, California có tên gọi “Little Sài Gòn” (Tiểu Sài Gòn).

Là nhà phát triển bất động sản tài ba, ông Frank Jao từng nhận nhiều giải thưởng công dân và tài năng chuyên nghiệp.  Ông Frank Jao từng được Tổng thổng Mỹ 3 lần bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) giai đoạn 2002-2009 và được bầu làm Chủ tịch của VEF trong giai đoạn 2005-2006.

Ông Frank Jao là thành viên Hội đồng tư vấn quốc tế tại Đại học Chapman và hiện là thành viên Hội đồng Tín thác Đại học California Irvine.

Ông cũng là người sáng lập Quỹ Jao, một tổ chức có sứ mệnh thúc đẩy sự xuất sắc về học thuật và tăng cường nhận thức và hiểu biết về văn hóa.

 

Quay lại