• Hội đồng Khoa học - Đào tạo

Edward Miller

Tiến sĩ Edward Miller là Giáo sư Khoa Lịch sử, Đại học Dartmouth. Ông nghiên cứu sâu về Quan hệ Đối ngoại của Hoa Kỳ và Lịch sử Việt Nam hiện đại. Ông là tác giả của cuốn sách Misalliance: Ngo Dinh Diem, the United States, and the Fate of South Vietnam do Nhà xuất bản Đại học Harvard phát hành năm 2013 và được xuất bản ở Việt Nam năm 2016 với tựa đề: Liên Minh Sai Lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ Và Số Phận Nam Việt Nam. Ông cũng là tác giả của The Vietnam War: A Documentary Reader (Wiley-Blackwell, 2016) và nhiều bài báo, chương sách, bài nhận định về các khía cạnh khác nhau của lịch sử cuộc chiến tranh Việt Nam.

Ngoài công việc giảng dạy và nghiên cứu, Tiến sĩ Miller còn có nhiều hoạt động nổi bật trong lĩnh vực truyền bá lịch sử tới công chúng. Ông là Giám đốc sáng lập Dự án Việt Nam của Đại học Dartmouth, một chương trình lịch sử truyền miệng thông qua các hoạt động lưu trữ các ký ức và trải nghiệm của cựu sinh viên và thành viên cộng đồng Đại học Dartmouth đã sống qua thời Chiến tranh Việt Nam. Tiến sĩ Miller cũng là cố vấn chính cho Triển lãm “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868-1966” tại Dinh Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, một dự án lớn mà ông tham gia cùng các chuyên gia lịch sử Việt Nam và các chuyên gia quốc tế khác.

Quay lại