• Cao Học

Đỗ Thiên Anh Tuấn

Đỗ Thiên Anh Tuấn giảng dạy chuyên ngành kinh tế vĩ mô, kinh tế khu vực công và phân tích tài chính, tài chính phát triển của Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright Việt Nam.

Trước đó, Tuấn tham gia đội ngũ giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) sau khi tốt nghiệp lớp Thạc sỹ Chính sách công của Trường. Ông từng là giảng viên Khoa Kinh tế học, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Các nghiên cứu của Đỗ Thiên Anh Tuấn tập trung vào chính sách kinh tế vĩ mô, tài chính công, tài chính phát triển và hệ thống ngân hàng.

Đỗ Thiên Anh Tuấn tham gia tư vấn cho nhiều cơ quan chính phủ và Quốc hội về các vấn đề liên quan đến chính sách phát triển kinh tế và cải cách trong lĩnh vực ngân sách, đầu tư công, tài chính – ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước.

Ông có bằng cử nhân Đại học Ngân hàng và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhận Chứng chỉ về Chính sách thuế so sánh và Quản trị từ trường Kennedy, Đại học Harvard.

Quay lại