• Ban Quản Lý
  • Đại Học

Đinh Vũ Trang Ngân

Giám đốc Chương trình Cử nhân

Đinh Vũ Trang Ngân là Giám đốc chương trình Cử nhân, Đại học Fulbright Việt Nam.

Trước đó, cô là giảng viên kinh tế tại Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, đồng thời là nhà nghiên cứu tại trường Quản lý Nhà nước Harvard Kennedy.

Lĩnh vực nghiên cứu của Ngân là kinh tế học vi mô ứng dụng và các chính sách xã hội. Tại trường Fulbright, cô Trang Ngân giảng dạy bộ môn kinh tế vĩ mô, chính sách phát triển, và seminar nhập môn chính sách công.

Trang Ngân từng là giảng viên kinh tế tại Đại học Bates College và làm việc tại Cornerstone Research, Boston.

Trang Ngân có bằng Tiến sĩ từ Đại học Cambridge (Vương quốc Anh), bằng Thạc sỹ kinh tế từ trường Đại học Chicago và bằng cử nhân Đại học Bates.

Quay lại