• Undergraduate
  • Đại Học

David Bruce

Tiến sĩ Bruce có một đam mê đặc biệt đối với lĩnh vực phát triển công nghệ – tập trung vào thúc đẩy cải tiến xã hội thông qua thay đổi nhận thức và quan điểm.

Ông nhận bằng Cử nhân Khoa học về Kỹ thuật Môi trường tại Đại học Waterloo, bằng Thạc sĩ Khoa học về Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu tại Đại học McMaster, và bằng Tiến sĩ về Kỹ thuật Sinh Hóa tại Đại học British Columbia. Nền tảng giáo dục đa dạng trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật này giúp ông nhìn nhận thế giới qua một lăng kính đa chiều.

Bruce có 15 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực năng lượng thay thế, với kinh nghiệm làm việc trong cả những công ty công nghệ lớn và start-up. Tiến sĩ Bruce rất tâm huyết trong việc chia sẻ vốn hiểu biết của mình trong ngành khoa học vật lý cũng như cách thức làm thế nào để ứng dụng nó trong thực hành kỹ thuật và mang đến những sáng tạo từ khâu lên ý tưởng cho tới sản xuất.

Tiến sĩ Bruce còn là nhà điêu khắc, họa sĩ và nhiếp ảnh gia tràn đầy cảm hứng. Ông hy vọng là người tiên phong kết hợp nghệ thuật với kỹ thuật tại Fulbright và xem xét những phát hiện ngẫu hứng thú vị từ sự kết hợp đặc biệt này.

Quay lại