• Hội đồng Trường
  • Ban Quản Lý

Đàm Bích Thủy

Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam

Bà Đàm Bích Thủy nhận bằng Cử nhân từ trường Đại học Hà Nội và MBA từ Trường kinh doanh Wharton, Đại học Pennsylvania. Khởi nghiệp, bà cùng cộng sự sáng lập công ty tư nhân tư vấn đầu tư nước ngoài đầu tiên ở Việt Nam với các khách hàng như ANZ, Phillip Morris, Coca Cola, IBM và Citibank.

Năm 1993, bà Thủy nhận được học bổng Fulbright theo học cao học ở Hoa Kỳ. Năm 1995, sau khi tốt nghiệp trường Kinh doanh Wharton, bà gia nhập ngân hàng ANZ ở Singapore để hỗ trợ thiết lập và vận hành mảng đầu tư của ngân hàng ANZ ở châu Á.

Tại đây, bà nắm giữ một số vị trí như giám đốc tài chính dự án dầu khí, đứng đầu bộ phận quản lý sử dụng tài nguyên của ANZ cho toàn châu Á, giám đốc phát triển khu vực Đông Nam Á.

Sau đó, bà được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc ANZ Việt Nam năm 2005, trở thành người Việt Nam đầu tiên lãnh đạo hoạt động của một ngân hàng quốc tế trong nước.

Bà rời ngành tài chính để tham gia sáng lập Đại học Fulbright Việt Nam vì niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh và tác động thay đổi của giáo dục.

Bà Thủy luôn tin rằng, giáo dục đại học, trên tất cả, là một hành trình khám phá tri thức của mỗi cá nhân. Đối với bà, sứ mệnh của Fulbright là chuẩn bị hành trang cho sinh viên thành công trong mọi lĩnh vực nghề nghiệp mà họ theo đuổi sau khi ra trường. Mong ước của bà Thủy là mỗi sinh viên Fulbright đều thay đổi ý định theo đuổi chuyên ngành học ít nhất hai lần.

Quay lại