• Hội Đồng Tín Thác

Christopher Cường Nguyễn

Christopher Cường Nguyễn là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Arimo, một công ty của Panasonic tại Thung lũng Silicon, nơi ông lãnh đạo sự phát triển của các nền tảng và giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) cho doanh nghiệp.

Ông từng là Giám đốc kỹ thuật của Google Apps và đồng sáng lập hai công ty khởi nghiệp thành công khác. Là một Giáo sư, Christopher đồng sáng lập và điều hành Chương trình Khoa học máy tính của Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hongkong (HKUST).

Christopher Cường Nguyễn có bằng Cử nhân khoa học tự nhiên hạng xuất sắc của Đại học California-Berkeley, và bằng Tiến sĩ của Đại học Stanford, nơi ông đã tạo ra bộ phần mềm mã hóa tiếng Việt tiêu chuẩn đầu tiên, là tác giả của RFC 1456 và đóng góp cho Unicode 1.1.

 

Quay lại