• Ban Quản Lý

Bùi Thị Thiên Quang

Giám đốc Nhân sự

Quang là nhà quản lý nhân sự chuyên nghiệp, có chứng nhận của Viện Nhân sự Úc, với kinh nghiệm hơn 10 năm về quản lý nguồn nhân lực cho hai công ty thuộc nhóm Big Four là PwC và KPMG.

Cô cũng trải qua hơn 5 năm giữ vai trò quản lý cấp cao, chịu trách nhiệm về mảng dịch vụ lương của PwC, một hợp phần của dịch vụ về thuế và luật của công ty quốc tế này.

Quang là người say mê làm việc với mọi người, hỗ trợ họ và nỗ lực thực hiện chiến lược hoạt động của tổ chức thông qua việc xây dựng năng lực của tổ chức từ chính các nhân sự.

Trong vai trò của mình tại Đại học Fulbright Việt Nam, cô làm việc chặt chẽ với tất cả nhân viên các cấp và cùng các thành viên trong ban lãnh đạo xây dựng và thực hiện một chương trình chiến lược về nhân sự phù hợp với sứ mệnh của tổ chức.

Cô cùng chia sẻ niềm tin với các thành viên sáng lập, quản lý Đại học về sức mạnh biến đổi của giáo dục và trải nghiệm cơ hội độc nhất xây dựng một trường đại học quốc tế mới tại Việt Nam, cho người Việt Nam.

Quay lại